25 de cărți ce au schimbat (sau nu?) cursul istoriei

Ar fi interesant de reconstruit imaginea omenirii fără a include în scenă o serie de volume semnate de autori importanţi, pe care generaţii întregi de cititori le-au considerat marcante pentru evoluţia societăţii.

S-ar putea spune oare, în acest context, că există cărţi care au avut darul de a schimba cursul istoriei, sau pur şi simplu istoria era neapărat aceeaşi, iar cărţile au apărut doar ca să-i confirme în mod spectaculos cursul?

Indiferent care este răspunsul just, să vedem despre ce soi de volume ar fi vorba, dacă e să dăm curs şirului de titluri indicate de Surfingbird.ru, într-un amplu articol dedicat acestui subiect.

1.Fabulele lui Esop

F1

 

Cartea a fost scrisă cândva, între anii 620 şi 560 î.Ch., şi este un soi de colecţie de povestioare cu substrat, menite să ofere cititorului lecţii de viaţă din cele mai variate. Deşi povestitorul apare des amintit în rândurile sale, sub denumirea „Aesop” (Esop), originea fabulelor constituie încă, un subiect extrem de controversat.

Un aspect cu adevărat important în legătura cu acest volum este faptul că îi datorăm expresii metaforice celebre, utilizate frecvent de mai toate naţiunile lumii, pornind de la „lupul în blană de oaie”şi „gâsca cu ouă de aur” şi până la semnificaţia profundă a lecţiei celui ce strigă de prea multe ori în viaţă, nejustficat: „Săriţi, oameni buni! Lupu’, lupu’!”.

2.Dialogurile lui Confucius (Lunyu)

F2

 

Nici despre acest volum al lui Confucius nu se cunoaşte prea bine data apariţiei, dar se estimează că ar fi fost finalizat în perioada 475-221 î.Ch.. Este vorba despre o colecţie de proverbe şi convingeri personale ale autorului, în legătură cu modul în care individul poate să ducă o viaţă virtuoasă şi să se comporte astfel încât să fie socotit un „om bun”. Cartea continuă să exercite o influenţă covârşitoare asupra filozofiei populaţiilor asiatice, în special în China.

3.Jurnalul Annei Frank

F3

 

Publicată în anul 1947, cartea dezvăluie evenimente din jurnalul unei tinere femei, care a reuşit să se ascundă timp de doi ani, împreună cu familia sa, de valul deportărilor din timpul ocupaţiei naziste a Ţărilor de Jos. Descoperiţi după o bucată de vreme, toţi membrii familiei au luat calea lagărelor de concentrare naziste, iar Anne Frank a căzut victimă febrei tifoide, într-unul din aceste cumplite „laboratoare” ale ororilor.

4.Arta războiului, de Sun Tzu

F4

Este un tratat celebru pentru mulţimea detaliilor de natură tactică şi strategică, oferite de către un faimos general militar chinez din vechime, care nu se dă în lături de la analizarea anumitor tehnici aplicate până şi în zilele noastre, de către armatele celor mai dezvoltate ţări ale lumii, atunci când este vorba despre spionaj sau modalităţi de inducere în eroare a inamicului. Funcţionează din plin.

5.Îngroapă-mi inima la Wounded Knee, de Dee Brown

F5

În această listă a volumelor cu impact puternic asupra istoriei omenirii, figurează şi un volum publicat în anul 1970, care a devenit rapid bestseller, fiind tradus în circa 17 limbi şi dezvăluind metodele lipsite de scrupule la care au apelat Statele Unite pentru a cuceri vastele spaţii vestice ale teritoriilor ocupate de amerindieni, nedreptăţile şi trădarea care au condus la izolarea forţată a acestora în rezervaţii.

6.Manifestul Partidului Comunist, de Karl Mrks şi Friedrich Engels

F6

Publicat pe 21 februarie 1848, documentul este considerat unul din cele mai importante repere ale filozofiei comuniste din întreaga istorie a acestei orânduiri sociale, dând naştere la ceea ce cunoaştem azi drept un slogan faimos: „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!”.

7.Dicţionarul limbii engleze – 1775, de Samuel Johnson

F7

Este vorba despre o antologie publicată în 1755, cuprinzând peste 4.000 din cele mai remarcabile scrieri în limba engleză, utilizată de autori celebri, precum Charles Dickens sau Jane Austin, de pildă, pentru a dobândi o perspectivă valoroasă asupra termenilor folosiţi în epoca scrierilor shakespeariene şi miltoniene.

8.The Feminine Mystique, de Betty Friedan

F8

O lucrare ce a declanşat, în 1963, un puternic val de feminism, încurajând reprezentantele sexului frumos să privească dincolo de actul căsătoriei şi procreării, pentru a descoperi fericire şi în alte lucruri şi a nu se resemna neapărat la statutul de „casnice docile, fără nici o perspectivă”.

9.Hiroshima, de John Hersey

F9

Premiat cu Pulitzer, John Hersey a intervievat supravieţuitorii catastrofei de la Hiroshima, pentru a aduce în prim-plan teroarea unor vremuri marcate de ororile războiului, dar şi acte de curaj ieşite din comun, într-o lucrare menită să deschidă ochii omenirii asupra teribilelor consecinţe ale utilizării bombelor atomice.

10.How the Other Half Lives, de Jacob Riis

F10

Un tablou complet şi complex, al modului de viaţă al americanilor cu apartenenţă la pătura socială săracă a New York-ului de la sfârşitul secolului al XIX-lea, în schiţe, fotografii şi statistici de o relevanţă impresionantă pentru condiţiile dificile de trai, insalubritatea locuinţelor şi lungul şir de probleme care le marca existenţa.

11.I Ching (Cartea Schimbărilor)

F11

Unul din cele mai vechi documente chinezeşti cu rol de oracol, care s-a aflat la baza scrierilor Confucianismului şi Taoismului, ba mai mult decât atât: chiar şi în prezent, numeroşi pasionaţi ai genului, o utilizează pentru profeţii şi descifrarea secretelor viitorului.

12.Incidents in the Life of a Slave Girl, de Ann Jacobs

F12

O cutremurătoare mărturie istorică a ororilor şi abuzurilor sexuale cărora erau supuse sclavele încă de la vârste foarte fragede, în America anilor dinaintea declanşării Războiului Civil, sub forma unei cronologii personale, istorisită chiar de una din aceste victime ale discriminărilor rasiale din vremurile respective.

13. The Jungle, de Upton Sinclair

F13

Publicată în anul 1906, cartea a adus în prim-plan adevăratul chip care se ascundea în spatele imaginii unei Americi percepute de imigranţi drept un veritabil „tărâm al făgăduinţei”, într-o vreme în care condiţiile de muncă oferite acestora frizau absurdul, iar disperarea sărăciei conducea la o mulţime de umilinţe şi acte degradante, în rândurile clasei exploatate de industriaşii bogaţi.

14.King James Bible

F14

Finalizată în anul 1611, cartea reprezintă de fapt, o traducere în limba engleză, a Bibliei Creştine, realizată pentru Biserica Angliei, într-o tentativă de restructurare generală a instituţiei bisericeşti locale şi introducerea unei noi ordini clerice.

15.Narative of the Life of Frederick Douglass

F15

Eliberându-se din sclavie, autorul a devenit un reprezentant de semă al mişcării aboliţioniste şi un incisiv scriitor antisclavagist, exemplu viu care contrazicea teoria proprietarilor de sclavi, potrivit căreia, aceştia erau inferiori din punct de vedere intelectual, astfel încât nu se cuvenea să ducă o viaţă independentă, ci erau trataţi mai degrabă, asemenea unor animale de gospodărie.

16.On Liberty, de John Stuart Mill

F16

Este unul din documentele de referinţă ale doctrinei liberale, sub forma unui veritabil tratat despre libertate, explorând natura şi limitele puterii exercitate în mod legitim de către societate asupra individului.

17.Originea Speciilor, de Charles Darwin

F17

Despre „Originea Speciilor” s-ar putea scrie volume întregi de dezbateri, fără să se epuizeze câtuşi de puţin subiectul, dar lucrarea a oferit fără îndoială, o perspectivă originală asupra evoluţiei biologice a fiinţelor vii, dând naştere multor teorii noi referitoare la om şi la provenienţa acestuia pe Terra.

18.Coranul

F18

Este cartea sacră a tuturor musulmanilor: textul său nu a fost însă aşternut pe pergament în timpul vieţii profetului Muhammad, când Arhanghelul Gabriel i l-ar fi revelat, ci a fost iniţial memorat de însoţitorii profetului, pentru a fi ulterior scris, în fragmente, pe diferite suporturi, de la omoplaţii de camilă şi până la foile de palmier sau bucăţi de ceramică, cu dimensiuni variabile.

Profetul a murit în anul 632, dar primul exemplar-model al lucrării complete, pare să fi fost realizat abia între anii 650 şi 656, sub îndrumarea califului Osman ibn Affan – acesta fiind exemplarul după care s-au realizat ulterior toate copiile.

19.Republica, de Platon

F19

Structurată sub formă de întrebări şi răspunsuri, cartea a fost publicată în jurul anului 380 î.Ch., fiind faimoasă îndeosebi pentru secţiunea dedicată Alegoriei Peşterii, în care se tratează subiectul efectelor educaţiei şi rolului filozofului, dar cartea constituie una din cele mai influente lucrări referitoare la caracteristicile unui guvern just şi a ceea ce putem defini drept „un om bun”.

20.Rights of Man, de Thomas Paine

F20

Lucrarea sintetizează ideea necesităţii răsturnarii unui regim care nu se demonstrează capabil să apere drepturile omului şi interesele naţiunii pe care o guvernează, cu alte cuvinte, documentul justifică într-un mod cu totul şi cu totul original, conceptul Revoluţiei în sine.

21.The Second Sex, de Simone de Beauvoire

F21

Lucrarea constituie un reper de seamă în peisajul mişcării feministe, adoptând un limbaj şi o tehnică specifică filozofiei existenţialiste şi suscitând un interes enorm în Franţa, Italia şi alte ţări europene, pentru rigoarea cu care autoarea a reuşit să-şi construiască discursul vizând propriul sex.

22.Silent Spring, de Rachel Carson

F22

Publicat în septembrie 1962, volumul este socotit un soi de manifest de pionierat al mişcării ecologiste, înfăţişând în detaliu, dramaticele efecte ireversibile provocate de utilizarea DDT-ului şi a pesticidelor, asupra mediului şi a fiinţelor umane, deopotrivă.

23.Tao Teh Ching, de Lao Tzu

F23

Una din cele mai surprinzătoare şi mai traduse cărţi din lumea întreagă, considerată drept un dar nepreţuit pentru omenire, graţie faptului că îşi propune să ofere un răspuns just la orice tip de problemă întâmpinată în viaţă, aşadar un soi de panaceu miraculos pentru orice rană sufletească (spor la lectură!).

24.Tora

F24

Cunoscută şi sub denumirea de Pentateuhul, scrierea cuprinde cele cinci cărţi ale lui Moise (Facere, Ieşire, Levitic, Numeri şi Deuteronom), înseamnă „Legea” şi este cea mai însemnată parte a Bibliei evreilor, simbolizând directa comunicare a voinţei supreme a lui Dumnezeu, ca esenţă a iudaismului.

25.1984, de George Orwell

F25

Publicat în 1949, volumul ipotizează o lume nu tocmai departe de cea reală, amplasată la circa 40 de ani după Al Doilea Război Mondial, în care eroul, Winston Smith, încearcă să scape de cenzură, propagandă şi guvernare opresivă, într-o societate futuristă.

În ce măsură aceste scrieri şi-au pus amprenta pe evoluţia societăţii, rămâne la latitudinea fiecăruia de apreciat, dar un lucru este cert: fără de ele, omenirea ar fi fost mult mai săracă spiritual.

      Articole recomandate