Din înțelepciunea arabă – cu siguranță avem ce învăța

Orientul ne duce cu gîndul la culorile calde ale străzilor înguste, soarele fierbinte al deșertului, ținutele deosebit de frumoase ale femeilor, caravanele ce înaintează agale.

Echipa Yupi a selectat cîteva exemple din înțelepciunea arabă, care cuprind cunoștințe seculare și reguli de aur ale conduitei morale.

1. Atunci cînd vorbești, cuvintele tale trebuie să fie mai bune decît tăcerea.

2. O armată de oi condusă de un leu, va învinge o armată de lei, condusă de o oaie.

3. Să negi greșelile înseamnă să greșești de două ori.

4. Un om deștept va înțelege din privire, iar un prost- dacă îl vei ghionti.

5. O femeie înțeleaptă adaugă zahăr în tot ce îi spune bărbatului, și scoate sarea din tot ce-i spune bărbatul.

6. O experiență trăită este mai valoroasă dcît 7 reguli înțelepte citite.

7. O mînă blîndă conduce elefantul cu un fir de păr.

8. Vînturile nu bat după cum vor corăbiile.

9. Dacă ai devenit nicovală – rabdă, iar dacă ai devenit ciocan – bate.

10. Cine caută un prieten fără neajunsuri, va rămîne singur.

11. Zilele însorite continuie, formează deșertul.

12. Dacă răul s-a ridicat alături de tine, stai nemișcat.

13. Este imposibil să înțelegem timpul fără mișcare.

14. Dacă în sufletul tău a rămas măcar o ramură ce înflorește, pe ea neaprat va ateriza o pasăre cîntătoare.

15. Învingînd mîndria, omul devine plăcut. Depășind furia, el devine vesel. Depășind patima, el devine prosper. Biruind lăcomia, el devine fericit.

16. Cel mai bun stăpîn este cel ce se stăpînește pe sine.

17. Dacă ti-e frică – nu spune, iar dacă ai spus – nu-ți fie frică.

18. Victoria demonstrează că omul poate, iar înfrîngerea –  cît el prețuiește.

19. Nu deschide ușa, pe care nu o vei putea închide.

20. Bărbații care nu iartă femeilor micile lor slăbiciuni, nu se vor bucura niciodată de marile lor virtuți.

21. Dacă îți încredințezi tainele vîntului, nu-l dejeni pentru faptul că el le va descoperi copacilor.

22. Dacă poți obține totul, nu trebuie să renunți la o parte.

Sursa: perfect-ask.com

      Articole recomandate