Bani de la americani: 45 de milioane pentru economia Moldovei

Veşti îmbucurătoare de la Banca Mondială:  consiliul director a aprobat o finanţare în valoare de 45 de milioane de dolari pentru Proiectul de Ameliorare a Competitivităţii economice în ţara noastră.

Este vorba despre o amplă operaţiune, menită să contribuie la creşterea exporturilor şi diminuarea presiunii cadrului de reglementare a mediului de afaceri din Republica Moldova, prin facilitarea accesului la finanţări pentru IMM-uri, pe termen lung şi mediu, îndeosebi în ceea ce priveşte dezvoltarea activităţilor de export.

Domeniile majore pe care le susţine proiectul, se prezintă după cum urmează:

1. Asistenţă acordată Guvernului în vederea implementării cu succes a strategiilor de reformare a cadrului de reglementare, vizând sporirea gradului de transparenţă şi previzibilitate şi reducerea costurilor corelate derulării afacerilor, cu accent pe aspectele benefice din domeniul competitivităţii exporturilor, facilitarea emiterii de licenţe, permise şi autorizaţii;

2. Dezvoltarea IMM-urilor prin consolidarea legăturilor cu pieţele externe şi oferirea granturilor de co-finanţare în acest context;

3. Finanţări pe termen lung şi mediu, sub formă de capital circulant şi investiţii, cu o accentuată orientare spre dezvoltarea, în paralel, a altor instrumente de finanţare dedicate intreprinderilor exportatoare.

Colaborarea are drept obiectiv şi „crearea de noi locuri de muncă, precum şi asigurarea unui climat prosper, net îmbunătăţit, pentru cetăţenii Moldovei”, după cum a ţinut să precizeze Abdoulaye Seck – directorul pentru Moldova în cadrul Băncii Mondiale.

      Articole recomandate