Astăzi se împlinesc 17 ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova

Astăzi se împlinesc 17 ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova, intrată în vigoare pe 29 iulie 1994. Deputaţii Parlamentului de atunci au stabilit prin legea supremă că Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil, iar forma sa de guvernământ este republica. Tot atunci s-a specificat că Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi pluralismul politic sunt valori supreme ale statului

„NOI, reprezentanţii plenipotenţiari ai poporului Republicii Moldova, deputaţi în Parlament, PORNIND de la aspiraţiile seculare ale poporului de a trăi într-o ţară suverană, exprimate prin proclamarea independenţei Republicii Moldova, AVÂND în vedere continuitatea statalităţii poporului moldovenesc în contextul istoric şi etnic al devenirii lui ca naţiune, NĂZUIND spre satisfacerea intereselor cetăţenilor de altă origine etnică, care împreună cu moldovenii constituie poporul Republicii Moldova, CONSIDERÂND statul de drept, pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic valori supreme, FIIND CONŞTIENŢI de responsabilitatea şi obligaţiile noastre faţă de generaţiile precedente, actuale şi viitoare, REAFIRMÂND devotamentul nostru faţă de valorile general-umane, dorinţa de a trăi în pace şi buna înţelegere cu toate popoarele lumii, conform principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional,
adoptăm Constituţia Republicii Moldova, declarând-o LEGE SUPREMĂ a SOCIETĂŢII şi a STATULUI”. Declaraţia deputaţilor Parlamentului 1994 de adoptare a Constituţiei Republicii Moldova.

Constituţia Republicii Moldova a fost publicată în Monitorul Oficial din 18 august 1994. Aceasta conţine şapte titluri, fiecare împărţit în capitole şi secţiuni.

      Articole recomandate