Utilizarea limbii române în R. Moldova este una simbolică, a estimat şeful statului

Utilizarea limbii române în R. Moldova este una simbolică, pentru că unele grupuri etnice nu o folosesc”. Declaraţia aparţine şefului statului, Nicolae Timofti şi se conţine într-un mesaj căruia i-a dat citire astăzi consilierul prezidenţial, Mihail Şleahtiţchi, la o şedinţă festivă de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, comunică MOLDPRES.

Preşedintele susţine că „avem nevoie de limba română, chiar dacă sîntem într-o epocă a computerizării şi globalizării„.

Prezent la manifestare, scriitorul Nicolae Dabija a opinat că numele corect al limbii oficiale din R. Moldova este limba română. Totodată, unii politicieni evită cuvîntul „română” şi spun „limba noastră, limba părinţilor, limba de stat, limba Moldovei, limba strămoşească etc.”.

În cadrul şedinţei, Nicolae Dabija a prezentat discursul „Partea noastră de veşnicie – Limba Română”.

Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei a subliniat că iniţiativa unor prelegeri academice de Ziua Limbii Române a fost lansată la AŞM în anul 2005. Pînă în prezent, au ţinut discursuri la 31 august academicianul Silviu Berejan, membrul-corespondent Anatol Ciobanu, poetul Grigore Vieru, doctor habilitat în filologie Vasile Pavel, Doctorul Honoris Causa al AŞM, Ion Ungureanu, membrul de onoare al AŞM, Adrian Păunescu, academicianul Mihai Cimpoi.

      Articole recomandate