Unde merge acest troleibuz/autobuz?

Această întrebare e una din cele mai frecvente acum în stațiile de autobuz/ microbuz. Pe website-ul Chișinău parcă este, dar nu știu cât de actualizată este informația, oricum eu nu o știam și cred că ea acum ar prinde bine multor oameni (la T22 precis nu e făcută actualizarea).

Iată aici un link bun de la Arina: Harta Transporturilor

Troleibuze

 • T1 –  str. Bariera Sculeni – str. Sarmizegetusa

Tur: Calea Ieşilor, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. N. Zelinski, str. Sarmizegetusa;

Retur: str. Sarmizegetusa, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Calea Ieşilor

 • T2 –  bd. Traian – str. A. Puşkin

Tur: bd. Traian, str. Grenoble, str.  Gh. Asachi, str. Vasile Alecsandri, str.   A. Mateevici, str. A. Puşkin;

Retur: str. A. Puşkin, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ciuflea, viaduct, bd. Dacia, bd. Traian

 • T3 –  str. Alba-Iulia – str. Mioriţa

Tur: str. Alba-Iulia,  str. Ion Creangă, str.   V. Belinski, str. Vasile Lupu,  str. Constantin Stere, str. M. Kogălniceanu, str. Serghei Lazo, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, str. Mioriţa;

Retur: str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Vasile Alecsandri, str. A. Mateevici, str.      A. Puşkin, str. M. Kogălniceanu, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str.  V. Belinski, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia

 • T4 –  bd. Dacia – str. V. Belinski

Tur: bd. Dacia, str. Independenţei, str. Hristo Botev, str. Trandafirilor, bd. Decebal, bd.    Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu,  str. V. Belinski;

Retur: str. V. Belinski, str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. N. Zelinski, str. Hristo Botev, str.Independenţei, bd. Dacia

 • T5 –  Parcul de troleibuze nr.2 – parcul „La izvor”

Tur: şos. Munceşti, bd. Iu. Gagarin, bd.       C. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Calea Ieşilor;

Retur: Calea Ieşilor, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, şos. Munceşti

 • T7 –  str. Uzinelor –  str. V. Dokuceaev

Tur: str. Uzinelor, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str.  Mitropolit   G. Bănulescu-Bodoni, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, str. V. Dokuceaev;

Retur: str. V. Dokuceaev,  str. Gh. Asachi, str. Vasile Alecsandri, str. A. Mateevici, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor,  bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Uzinelor

 • T8 – bd. Traian – parcul “Alunelul”

Tur: bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Calea Ieşilor;

Retur: Calea Ieşilor, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian

 • T9 –  Gara Auto Sud-Vest – Gara Auto Nord

Tur: şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Gh.Asachi, str. Pan Halippa, str.Ismail;

Retur: str. Ismail, str. Pan Halippa, şos. Hânceşti

 • T10 –  bd. Moscova – str. Mioriţa

Tur: bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. A. Mateevici  str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti,  str. Mioriţa;

Retur: str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Vasile Alecsandri, str. A. Mateevici, str.      A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova

 • T13 –  bd. Mircea cel Bătrân – str. Ismail

Tur: bd. Mircea cel Bătrân, str. Meşterul Manole, str. Voluntarilor, str. Uzinelor, str. Ismail, str. 31 August 1989, str. Tighina, str. M. Kogălniceanu;

Retur: str. M. Kogălniceanu, str. Ismail, str. Uzinelor, str. Voluntarilor, str. Meşterul Manole, bd. Mircea cel Bătrân

 • T14 –  bd. Moscova – str. Alba-Iulia

Tur: bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia;

Retur: str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. 31 August 1989, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova

 • T16 –  str. Meşterul Manole – str. 31 August 1989

Tur: str. Meşterul Manole, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. 31 August 1989;

Retur: str. 31 August 1989, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, str. Meşterul Manole

 • T17 –  Gara Auto Sud-Vest  – Gara

Tur: şos. Hânceşti,  str. Mioriţa,  str. Grenoble,  bd. Traian, bd. Dacia, viaduct, str. Bucureşti, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd.  Iu. Gagarin;

Retur: bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, str. Mioriţa, şos. Hânceşti

 • T20 –  Parcul de troleibuze nr.2 – str. V. Dokuceaev

Tur: str. Burebista, str. Sarmizegetusa, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail (Gara Auto Nord), str. Pan Halippa, şos. Hânceşti, str. V. Dokuceaev; 

Retur: str. V. Dokuceaev, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, şos. Munceşti

 • T21 –  str. Meşterul Manole –  str. Alba-Iulia

Tur: str. Meşterul Manole, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, Calea Orheiului, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia;

Retur: str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo, str. Meşterul Manole

 • T22 – str. Alba-Iulia – MallDova – Porțile Orașului

Tur: str. Alba-Iulia,  str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,Malldova , Porțile Orașului;

Retur: Porțile Orașului, MallDova, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia

 • T23 –  bd. Mircea cel Bătrân   – parcul „La izvor”

Tur: bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, Calea Orheiului, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor;

Retur: Calea Ieşilor, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân

 • T24-  bd. Mircea cel Bătrân –  str. A. Mateevici

Tur: bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. A. Mateevici;

Retur: str. A. Mateevici, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale,  str. Tudor Vladimirescu, str.  Kiev, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân

 • T25 –  str. Ceucari – str. 31 August 1989

Tur: str. Ceucari, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, str. 31 August 1989;

Retur: str. 31 August 1989, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, Calea Orheiului, str. Ceucari

 • T26 –  str. Ceucari – bd. Mircea cel Bătrân

Tur: str. Ceucari, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân;

Retur: bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, Calea Orheiului, str. Ceucari

 • T28 –  str. Ciuflea – or. Durleşti

Tur: str. Ciuflea, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, str. Constituţiei, str. Vasile Lupu,  str. Tudor Vladimirescu (or. Durleşti);

Retur: str. Tudor Vladimirescu (or. Durleşti), str. Vasile Lupu, str. Constituţiei, str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Tighina, str. Bucureşti, str. Ciuflea 

 • T29 –  Universitatea Agrară – Grădina publică

Tur: str. Mirceşti, str. Petricani, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni;

Retur: str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Bucureşti, str. A. Şciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, str. Mirceşti 

Autobuze

Majoritatea autobuzelor sunt parțial interurbane, care duc spre periferii. Aici găsiți toate rutele:Rute Autobuz

A3 – bd. Cuza-Vodă –  str. Liviu Deleanu

Tur: str. Grenoble, str. Valea Crucii, bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Liviu Deleanu;

Retur: str. Liviu Deleanu, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia, str. Valea Crucii, str. Grenoble

A5 – bd. Cuza-Vodă –  str. N. Milescu Spătarul

Tur: bd. Cuza-Vodă, bd. Dacia, viaduct, str. Ciuflea, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str.        A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. P. Zadnipru, str. N. Milescu Spătarul;

Retur: str. N. Milescu Spătarul, str. P. Zadnipru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ciuflea, viaduct, bd. Dacia, bd. Cuza-Vodă

A23 – str. Ismail  –  bd. Mircea cel Bătrân

Tur: str. Ismail, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ciuflea, viaduct, bd. Dacia, str. Burebista, str. Sarmizegetusa, str. Grădina Botanică, str. Lunca Bâcului, str. Uzinelor, str. Voluntarilor, str. Meşterul Manole, bd. Mircea cel Bătrân, str. P. Zadnipru, str. M. Sadoveanu, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân;

Retur: bd. Mircea cel Bătrân, str. Igor Vieru, str. M. Sadoveanu, str. P. Zadnipru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Meşterul Manole, str. Voluntarilor, str. Uzinelor, str. Lunca Bâcului, str. Grădina Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Burebista, bd. Dacia, viaduct, str. Bucureşti, str. Ismail

A65 – str. Tighina –  şos. Munceşti

Tur: str. Tighina, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ciuflea, viaduct, bd. Dacia, drumul ce leagă cartierul „Galata” cu şos. Munceşti, şos. Munceşti (staţia terminus “Şos. Munceşti, 810”);

Retur: şos. Munceşti, drumul ce leagă cartierul „Galata” cu şos. Munceşti, bd. Dacia, viaduct, str. Ciuflea, str. Ismail, str. Avram Iancu, str. Tighina

A – piaţa Dimitrie Cantemir –  Aeroport

Tur: piaţa Dimitrie Cantemir, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia;

Retur: bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, piaţa  Dimitrie Cantemir

Și acum pauză muzicală.

PS: Dacă vedeți că ceva s-a schimbat, vă rog să mă anunțați, de asemenea dacă găsiți programul troleibuzelor și autobuzelor.

Update: În baza studiului fluxului de călători, a fost stabilit programul de activitate a troleibuzelor rutelor de bază nr. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 28 şi 29 care activează până la ora 22.30 – 23.00, iar la rutele secundare nr. 2, 3, 9, 14, 16, 23 şi 26 circulaţia troleibuzelor este stabilită până la ora 20.00, deoarece după ora dată fluxul de călători la rutele nominalizate se reduce esenţial şi capacitatea troleibuzelor se utilizează neefectiv

   Articole recomandate