Servicii publice acum și pe net. A fost lansat portalul www.servicii.gov.md

Astăzi, 10 mai, a fost lansat portalul www.servicii.gov.mdcare are drept scop de a presta servicii publice mai calitative și operative cetățenilor. Portalul conține 199 din 500 de servicii prestate de ministere și agenții și vine să faciliteze interacțiunea dintre Guvern și cetățeni. 

Serviciile site-ului sunt structurate pe patru categorii: pentru cetățeni, business, vizitatori și scenarii de viață. Serviciile pot fi accesate 24 de ore pe zi, nefiind nevoie ca cetățenii să se deplaseze la ghișeu pentru a solicita informații.

Vizitatorii pot găsi pe această platformă descrierea serviciilor, setul de acte necesar pentru prestarea lor, intervalele orare în care vor fi acestea prestate, costurile şi durata implementării, datele de contact pentru informaţii suplimentare şi formularele care vor trebui completate de către cetăţeni în formă electronică, inclusiv instrucţiuni de completare.
Portalul oferă informații în limba română, după ce va fi finalizată actualizarea acestuia, va fi lansată varianta rusă și engleză a site-ului.
Proiectul face parte din procesul de e-transformare a guvernării lansat în 2010, care presupune că până în anul 2020, toate serviciile publice să fie prestate prin intermediul internetului. Portalul www.servicii.gov.md a fost implementat cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale, în acest sens au fost alocate 250 000 euro.

      Articole recomandate