Schema metroului din Chişinău

Municipiul Chişinău, pe lângă capitală, mai are în componenţa sa şi alte localităţi (oraşe şi comune). Populaţia capitalei se apropie de 800.000 locuitori. Transportul a devenit o problemă majoră pentru Chişinău, unde numărul maşinilor personale a crescut foarte mult în ultimii 20 de ani. În anul 2005, Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări Urbanproiect a elaborat Planul strategic de dezvoltare social-economică al Chişinăului până în anul 2020. În el, la punctul 4.1.4 (Transportul şi reţeaua stradală) se spune:

„Acordarea pentru transportul din raza oraşului a serviciilor Căii Ferate Moldoveneşti pe segmentul Străşeni – Ghidighici – Sculeni – Visterniceni – Gara feroviară Chişinău – Botanica de Jos – Aeroportul – Revaca, pentru aceasta fiind necesară amenajarea platformelor pentru haltele noi”

Îndemnat de acestă recomandare, geograful Andrei Herzen, vine cu propunerea construirii unui metrou la Chişinău, care ar urmă să deţină trei linii ce leagă oraşele din suburbie şi să se intersecteaze în trei puncte din Chişinău.

Conform unei clasificări recunoscute, metroul este unica rezolvare corectă şi ecologică a problemei transportului într-un oraş ce depăşeşte 500.000 locuitori. Deşi adeseori se crede că metroul înseamnă doar tuneluri subterane – nu e aşa. Un metrou poate fi o combinaţie dintre linii de suprafaţă şi cele subterane, idee folosită şi de autorul acestei scheme, conform căreia, ar urma să se sape tuneluri doar în zona oraşului Chişinău. Din câte se poate vedea, pe linia roşie (Străşeni – Mereni), din cele 19 staţii prezentate, 11 deja există şi se folosesc de către Căile Ferate ale Moldovei.
Cine ştie, poate ajungem în 2020 să ne ducem la Chişinău cu metroul.

„Atenţie! Uşile se închid! Următoarea staţie – Romaniţa, Cojuşna”

      Articole recomandate