Recomandări şi sfaturi utile pentru consumatori. Vezi cum să cumperi sănătos şi să te aperi de alimente alterate

Reieşind din rezultatele controalelor efectuate, APC vine cu recomandări şi sfaturi utile pentru consumatori


La cumpărarea produselor alimentare din magazine:
-verificaţi data fabricării şi termenii de valabilitate a produsului şi apectul exterior;
-verificaţi lista ingredientelor;
-verificaţi dacă este respectată temperatura la care trebuie depozitat produsul alimentar in magazin, respectaţînd şi dumneavoastră această temperatură acasă;
-nu decongelaţi şi recongelaţi un  produs alimentar dacă producătorul interzice această acţiune;
-nu cumpăraţi alimente din locuri neautorizate.
La intrarea în unităţile de alimentaţie publică:
-acordaţi o atenţie deosebită stării de curăţenie din unitate;
-verificaţi dacă în meniu sunt afişate cantitatea şi preţul produselor;
-analizaţi modul de prezentare a personalului de servire (echipamentul de protecţie, curaţenia mîinilor, prezenţa rănilor/zgîrieturilor etc.);
-verificaţi în lumină gradul de curăţenie al paharelor existente pe masă;
-analizaţi gradul de curăţenie a tacîmurilor;
-analizaţi organoleptic felurile de mîncare aduse, iar dacă aveţi suspiciunea de produs alterat, refuzaţi mîncarea;
în cazul fripturilor, prezenţa unor zone «mai arse» poate masca un anumit grad de alterare a cărnii din care a fost preparată;
-deşi este greu de apreciat, în cazul în care aveţi de la început suspiciuni privind cantitatea netă a porţiei, refuzaţi produsul şi solicitaţi cîntărirea acestuia.La consumarea îngheţatei, un produs foarte căutat în zilele călduroase:
-acordaţi atenţie condiţiilor de păstrare atît în magazinul de desfacere cît şi la domiciliu a îngheţatei. Astfel, îngheţata trebuie comercializată numai în stare congelată, încît la decongelare trebuie să prezinte gust şi miros nemodificate, caracteristice sortimentelor respective;
-nu achiziţionaţi produse pentru care aveţi suspiciuni că au fost decongelate şi apoi recongelate. Îngheţata care a fost supsă congelării repetate are forma şi ambalajul modificat;
-acordaţi atenţie modului de prezentare a ambalajului;
-nu achiziţionaţi produse la care constataţi că ambalajul este murdar sau nu este închis etanş;
-refuzaţi produsele care prezintă termenul de valabilitate modificat, depăşit sau pe care nu este înscris acesta;
-la cumpărarea produselor alimentare solicitaţi şi păstraţi bonul de casă pentru a putea proba provenienţa produsului, în cazul unei reclamaţii.
Acordaţi mare atenţie la condiţiile în care este expus spre comercializare cvasul la punctele mobile:
-comerciantul trebuie să afişeze la vedere informaţia despre producătorul şi vînzătorul de cvas , inclusiv adresa şi telefonul de contact;
-comerciantul trebuie să afişeze la vedere a informaţia privind legalitatea activităţii punctului mobil;
-acordaţi atenţie la recipientul în care este transportat şi expus spre comercializare băutura. Cvasul nu poate fi transportat şi stocat în recipiente din masă plastică. Recipientele recomandate în acest scop sunt keg-urile (inox) sau cisternele pentru uz alimenar;
-temeratura de distribuire a produsului nu trebuie să depăşească +10 C;
-acordaţi atenţie recipientelor în care vă este oferit cvasul. Acestea trebuie să fie de unică folosinţă şi stocate în conformitate cu cerinţele sanitaro-igienice;
-sunteţi în drept să solicitaţi de la vânzător documentele de provenienţă (facturile fiscale) şi acte care confirmă calitatea produsului (certificat de calitate, certificate igienic, conformitate după caz)
În caz că aveţi de reclamat produse sau servicii necorespunzătoare sesizaţi Agenţia pentru Protecţia  Consumatorilor (mun.Chişinău, str. Coca 28 bl.III, bir.12 şi mun. Bălţi, str. Victoriei, 54, tel. (0 269/ 39808), iar în situaţia în care aveţi nevoie de o consultaţie, linia telefonică fierbinte a consumatorului vă stă la dispoziţie tel.022 74-14-64.

      Articole recomandate