Locurile bugetare for fi redistribuite în fiecare an studenţilor cu cele mai bune reuşite

usm

Concursul locurilor cu finanțare bugetară se va desfășura începînd din 2014, în baza unui regulament special, elaborat de Ministerul Educației.

Potrivit radioorhei.info, Locurile cu finanțare bugetară vor fi scoase la concurs în fiecare an, după sesiunea de vară. Potrivit viceministrei Educației, Loretta Handrabura, regulamentul reglementează modul şi condiţiile de organizare a concursului în universitățile de stat, cu excepția unei instituţii de învăţămînt superior care se află în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. ”Toate universitățile sînt obligate să organizeze în fiecare an un concurs pentru locurile cu finanţare bugetară, începînd cu vara anului 2014”, a menționat viceministra.

Regulamentul vizează studenţii admiși la studii la ciclul I – studii superioare de licenţă, studii superioare integrate şi în învăţămîntul medical şi farmaceutic în sesiunea de admitere 2013 și următoarele sesiuni. Documentul stabilește că bursele de stat vor fi acordate studenților care vor avea cele mai bune rezultate la sesiuni.

Pentru asigurarea echității sociale, regulamentul dat prevede și reglementări specifice pentru studenţii orfani, studenţii rămaşi fără îngrijirea părinţilor şi persoanele cu dizabilitate severă și accentuată, care îşi păstrează statutul de studenţi bugetari pe întreaga perioadă a studiilor.

      Articole recomandate