Dacă schimbăm operatorul, putem păstra numărul de telefon

Utilizatorii de telefonie fixă şi mobilă îşi vor putea păstra numărul de telefon atunci când se vor transfera la alţi furnizori de telefonie. Un astfel de serviciu, portabilitatea numerelor, va fi implementat până la finele lui 2012 pentru reţeaua mobilă şi până la sfârşitul lui 2013 – pentru reţeaua fixă.


Astfel, furnizorii de servicii publice de telefonie care deţin licenţe de utilizare a resurselor de numerotare vor fi obligaţi să asigure portabilitatea numerelor în reţeaua proprie. În consecinţă, orice număr din reţeaua proprie trebuie să poată fi portat către o reţea eligibilă a unui alt furnizor, iar orice număr eligibil din reţeaua unui alt furnizor să poată fi portat în reţeaua eligibilă proprie.

Portarea numerelor telefonice se realizează de către furnizorii serviciilor publice de telefonie, în baza cererii depuse de abonat, în cel mult cinci zile lucrătoare. Excepţie fac cazurile când abonatul solicită un termen mai lung.

Aceşti furnizori au obligaţia să asigure portabilitatea numerelor în reţelele fixe şi mobile, indiferent de tehnologia, de tipul de serviciu furnizat, de modalitatea de plată, de faptul dacă abonatul are sau nu are contract scris cu furnizorul respectiv.

Lansarea acestui serviciu este prevăzută de Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2013.

      Articole recomandate