Atenție! Cum vor circula microbuzele din Chişinău, începând cu 25 august

Primăria municipiului Chişinău anunţă că, începând cu 25 august, va modificat itinerarul rutelor de microbuz, informează adevărul.ro. Decizia a fost luată pentru excluderea dublării rutelor de microbuz cu cele de troleibuz şi autobuz.

Este vorba de rutele suburbane, care nu vor mai trece prin centrul oraşului. Itinerarul lor se modifică după cum urmează:

Ruta nr. 101

Oraşul Durleşti (str. Caucaz) – Piaţa Dimitrie Cantemir

Tur– în raza oraşului Durleşti: str. Caucaz, str. Nicolae Dimo, str. Cartuşa, str. Alexandru cel Bun, str. Ştefan Vodă, str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chişinău: str. Ion Creangă;

Retur – în raza oraşului Chişinău: str. H. Coandă, str. Columna, str. Mihai Viteazul, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, str. Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, str. Cartuşa, str. Nicolae Dimo, str. Caucaz.

Ruta nr. 107

Comuna Bubuieci (str. Serelor) – bd. Renaşterii Naţionale (Circul)

Tur – în raza comunei Bubuieci: str. Serelor, în raza or. Chişinău: str. Uzinelor, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, cu virare pe str. Albişoara (sub pod);

Retur – bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Uzinelor, în raza com. Bubuiesci: str. Serelor.

Ruta nr. 108

Oraşul Codru (str. Sihastrului) – str. Mesager

Tur – în raza oraşului Codru: str. Sihastrului, în raza or. Chişinău: şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Grenoble, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, str. Albişoara, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, str. Bariera Sculeni, str. Mesager;

Retur – în raza oraşului Chişinău: str. Mesager, str. Bariera Sculeni, Calea ieşilor, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Albişoara, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, str. Mioriţa, şos. Hânceşti, în raza or. Codru: str. Sihastrului (Î.P. „Vierul”).

Ruta nr. 111

Comuna Truşeni (str. V. Precup) – Piaţa Dimitrie Cantemir

Tur – în raza comunei Truşeni: str. V. Precup, str. 27 August, în raza urbei: Calea Ieşilor, Piaţa Dimitrie Cantemir;

Retur – în raza urbei: Piaţa Dimitrie Cantemir, Calea Ieşilor, în raza or. Truşeni: str. 27 August, str. V. Precup.

Ruta nr. 117

Satul Coloniţa (str. Stejarilor) – bd. Iu. Gagarin (Gara Feroviară)

Tur – în raza s. Coloniţa: str. Stejarilor, str. Budeşti, str. Ştefan cel Mare, în raza urbei: str. Vadul lui Vodă, str. N. Milescu-Spătarul, str. Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. N. Dimo, str. Acad. A. Saharov, str. Dumitru Rîşcanu, str. Aerodromului, str. Andrei Doga, str. Tudor Vladimirescu, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin;

Retur – în raza urbei: bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Tudor Vladimirescu, str. Andrei Doga, str. Aerodromului, str. Dumitru Râşcanu, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, str. Ginta Latină, str. N. Milescu-Spătarul, str. Vadul lui Vodă, în raza s. Coloniţa: str. Ştefan cel Mare, str. Budeşti, str. Stejarilor.

Circulaţia microbuzelor rutei nr. 117 este organizată cu intrarea, în orele de vârf (7.00 – 9.00 şi 16.00 – 18.00), pe str. Transnistria, până la Fabrica de sticlă.

Ruta nr. 118

Oraşul Sângera – bd. Iu. Gagarin (Gara Feroviară)

Tur – în raza oraşului Chişinău: bd. Iu. Gagarin, şos. Munceşti, în raza or. Sângera: itinerarul se divizează în două direcţii, după cum urmează: str. Ştefan cel Mare, str. Orheiului, str. Aerogării, str. Serghei Lazo, str. Chişinăului; – str. Tineretului, str. Chişinăului;

Retur – în raza oraşului Sângera: itinerarul se divizează în două direcţii, după cum urmează: – str. Chişinăului, str. Viilor, str. Aerogării, str. Orheiului, str. Ştefan cel Mare (până la intersecţie cu str. Izvorului); – str. Chişinăului, str. Tineretului; în raza oraşului Chişinău: şos. Munceşti, bd. Iu. Gagarin.

Ruta nr. 121

Comuna Bubuieci (str. Ştefan cel Mare) – str. Bucovina (Megapolis Mall)

Tur – în raza com. Bubuieci: str. Ştefan cel Mare, str. Frunze, str. T. Bubuiog, în raza urbei: str. Uzinelor, str. Voluntarilor, str. Meşterul Manole, str. Ginta Latină, str. N. Milescu-Spătarul, str. Bucovina;

Retur – în raza urbei: str. Bucovina, str. N. Milescu-Spătarul, str. Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrân, str. Meşterul Manole, str. Voluntarilor, str. Uzinelor, în raza com. Bubuieci: str. T. Bubuiog, str. Frunze, str. Ştefan cel Mare.

Ruta nr. 124

Oraşul Durleşti (Uzina Aschim) – Piaţa Pantelimon Halippa

Tur – în raza oraşului Durleşti: str. Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, str. Cartuşa, str. Nicolae Dimo, în raza or. Chişinău: str. Ialoveni, str. Spicului, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa;

Retur – în raza oraşului Chişinău: str. Pan Halippa, str. Alexei Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, str. Spicului, str. Ialoveni, în raza or. Durleşti: str. Nicolae Dimo, str. Cărtuşa, str. Alexandru cel Bun, str. Ştefan Vodă.

Ruta nr. 125

Oraşul Durleşti (str. N. Testemiţeanu) – str. Mihai Viteazul

Tur – în raza oraşului Durleşti: Str. N. Testemiţeanu, str. Livezilor, str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chişinău: str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul;

Retur – în raza oraşului Chişinău: str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Piaţa „Dimitrie Cantemir”, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Ion Pelivan; în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, str. Livezilor, str. N. Testemiţeanu.

Ruta nr. 126

satul Dumbrava (str. Ioan Botezătorul) – str. Mihai Viteazul

Tur – în raza satului Dumbrava: str. Ioan Botezătorul, str. Durleşti, în raza urbei: şos. Balcani, str. Str. Liviu deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul.

Retur – în raza urbei: str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Ion Pelivan, str. Nicolae H. Costin, str. Liviu Deleanu, şos. Balcani, în raza s. Dumbrava: str. Durleşti, str. Ioan Botezătorul.

Ruta nr. 129

oraşul Durleşti – str. Mihai Sadoveanu

Tur – în raza oraşului Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chişinău: str. Ion Creangă, str. Constituţiei, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. A. Şciusev, str. Mihai Viteazul, str. Albişoara, bd. Rebaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. P. Zadnipru, str. Mihai Sadoveanu;

Retur – în raza urbei: str. Mihai sadoveanu, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, str. Mihai Viteazul, str. A. Şciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. Constituţiei, str. Ion Creangă, în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu.

Ruta nr. 131

Oraşul Vadul lui Vodă (plaja) – str. Grigore Ureche

Tur – în afara razei urbei: or. Vadul lui Vodă (plaja), com. Budeşti, com. Tohatin, în raza or. Chişinău: str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Grigore Ureche;

Retur – în raza oraşului Chişinău: str. Grigore Ureche, str. Vasile Alecsandri, str. Albişoara, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budeşti, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, în afara razei urbei: com. Tohatin, com. Budeşti, or. Vadul lui Vodă (plaja).

Microbuzele de pe ruta nr. 131 vor deservi, după un regim special, satul Văduleni.

Ruta nr. 135

Comuna Truşeni – Piaţa Dimitrie Cantemir

Tur – în raza comunei Truşeni: – str. Dealul Morilor (magazin), str. 31 August 1989, str. Serghei Lazo, str. Ştefan cel Mare, str. Frunze, str. V. Precup, str. 27 August; – str. Ştefan cel Mare (biserica), str. Dacia, str. Iu. Gagarin, str. Frunze, str. A. Mateevici, str. Alexandru cel Bun, str. V. Precup, str. 27 August, în raza urbei: Calea Ieşilor;

Retur – în raza urbei: str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, în raza com. Truşeni itinerarul se divizează în două direcţii după cum urmează: – str. 27 August, str. V. Precup, str. Frunze, str. Ştefan cel Mare, str. Gh. Madan, str. 31 August, str. Dealul Morilor (magazin); – str. 27 August, str. V. Precup, str. Alexandru cel Bun, str. A. Mateevici, str. Frunze, str. Iu. Gagarin, str. Dacia, str. Ştefan cel Mare (biserica).

Ruta nr. 136

Oraşul Vatra – Piaţa Dimitrie Cantemir

Tur – în raza or. Vatra: str. Ştefan Vodă, în raza or. Chişinău: Calea ieşilor;

Retur – în raza or. Chişinău, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea ieşilor, în raza or. Vatra: str. Ştefan Vodă (zona de odihnă).

Ruta nr. 137

Comuna Bubuieci (str. Şcolii) – str. Grigore Ureche

Tur – în raza com. Bubuieci: str. Şcolii, str. T. Bubuiog, în raza urbei: str. Uzinelor, str. Ismail, str. Grigore Ureche;

Retur – în raza urbei: str. Grigore Ureche, str. Vasile Alecsandri, str. Albişoara, str. Ismail, str. Uzinelor, în raza com. Bubuieci: str. T. Bubuiog, str. Colii.

Ruta nr. 140

Comuna Stăuceni – str. Bucovinei

Tur – în raza comunei Stăuceni: str. Botoşani, str. Nucarilor, str. Bisericii, str. A. Mateevici, str. Păcii, în raza urbei: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. Igor Vieru, str. N. Milescu-Spătarul, str. Bucovinei;

Retur – în raza urbei: str. Bucovinei, str. N. Milescu-Spătarul, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: str. Păcii, str. A. Mateevici, str. Bisericii, str. Nucarilor, str. Botoşani.

Ruta nr. 148

Comuna Ciorescu – bd. Renaşterii Naţionale (Circul)

Tur – comuna Ciorescu, în raza comunei Stăuceni: sat. Goianul Nou, staţia or. Cricova, staţia com. Stăuceni, în raza urbei: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, cu virare pe str. Albişoara (sub pod);

Retur – în raza urbei: bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: staţia com. Stăuceni, staţia or. Cricova, satul Goianul Nou, comuna Ciorescu.

Ruta nr. 151

Satul Cheltuitori – comuna Tohatin – str. Meşterul Manole

Tur – sat. Cheltuitori, drumul spre com. Tohatin, în raza com. Tohatin: str. Ion Creangă, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Mihai Eminescu, traseul spre Chişinău, în raza urbei: str. Vadul lui Vodă, str. Meşterul Manole;

Retur – în raza urbei: str. Meşterul Manole, str. Ginta Latină, str. N. Milescu-Spătarul, str. Vadul lui Vodă, în raza com. Tohatin, str. Mihai Eminescu, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, drumul spre satul Cheltuitori.

Ruta nr. 152

Oraşul Cricova – bd. Renaşterii Naţionale (Circul)

Tur – în raza oraşului Cricova: întovărăşirea „Livada Fermecată”, str. Păcii, str. 31 August 1989, str. P. Ungureanu, şos. Chişinăului, în raza or. Chişinău: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, cu virare pe str. Albişoara (sub pod);

Retur – în în raza urbei: bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, în raza or. Cricova: şos. Chişinăului, str. P. Ungureanu, str. 31 August 1989, str. Păcii, întovărăşirea „Livada Fermecată”.

Ruta nr. 157

Comuna Floreni – bd. Iu. Gagarin

Tur – în afara urbei: în raza com. Floreni, cu mun. Chişinău, or. Sângera, în raza urbei: şos. Munceşti, strada ce leagă Aeroportul cu şos. Munceşti, bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin; Retur – bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia, strada ce leagă Aeroportul cu şos. Munceşti, şos. Munceşti, în afara razei urbei: or. Sângera, până la raza mun. Chişinău cu com. Floreni.

Ruta nr. 169

Oraşul Codru (str. Potârnichii) – str. Maria Dragan

Tur – în raza oraşului Codru: str. Potârnichii, Drumul Schinoasei, în raza or. Chişinău: str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budeşti, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, str. Maria Drăgan;

Retur – în raza oraşului Chişinău: str. Maria Drăgan, str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, în raza or. Codru: Drumul Schinoasei, str. Potârnichii.

Ruta nr. 171

Oraşul Vatra (Zona de odihnă) – str. Mihai Viteazul

Tur – în raza oraşului Vatra: str. Ştefan Vodă, str. Iu. Gagarin, str. Constructorilor, în raza urbei: str. Pruncul, şos. Balcani, Calea ieşilor, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul;

Retur – str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, şos. Balcani, str. Pruncul, în raza or. Vatra: str. Constructorilor, str. Iu. Gagarin, str. Ştefan Vodă (zona de odihnă).

Ruta nr. 173

Oraşul Codru (str. N. Turghenev) – Gara Auto Nord

Tur – în raza oraşului Codru: str. N. Turghenev, str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, în raza or. Chişinău: str. Grenoble, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, Calea Moşilor;

Retur – în raza oraşului Chişinău: Calea Mosilor, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, în raza or. Codru: str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, str. N. Turghenev.

Ruta nr. 178

Oraşul Codru (str. Schinoasa Deal) – Gara Auto Nord

Tur – în raza oraşului Codru: str. Schinoasa Deal, str. Sihastrului, în raza or. Chişinău: şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, Calea Moşilor;

Retur – în raza oraşului Chişinău: Calea Moşilor, str. Ismail, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, în raza or. Codru: str. Sihastrului, str. Schinoasa Deal.

Ruta nr. 180

Oraşul Durleşti (str. Nicolae Dimo) – Piaţa Pan Halippa

Tur – în raza oraşului Durleşti: str. Nicolae Dimo, în raza or. Chişinău: str. Ialoveni, str. Spicului, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, şos. Hânceşti, str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. Lacului, str. Vasile Alecsandri, str. Pan Halippa;

Retur – în raza oraşului Chişinău: str. Pan Halippa, str. Alexei mateevici, str. Vasile Alecsandri, str. Lacului, Drumul Viilor, str. Pietrarilor, şos. Hânceşti, str. Spicului, str. Ialoveni, în raza or. Durleşti: str. Nicolae Dimo.

Ruta nr. 190

Comuna Stăuceni – bd. Renaşterii Naţionale (Circul)

Tur – în raza comunei Stăuceni: str. Păcii, în raza urbei: Calea Orheiului, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, cu virare pe str. Albişoara (sub pod);

Retur – în raza urbei: bd. Renaşterii Naţionale, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: str. Păcii, str. A. Mateevici, str. Bisericii, str. Salcâmilor, str. C. Stamati, str. Ion Creangă, str. Constructorilor, str. Grătieşti, str. Păcii.

Ruta nr. 193

Satul Dumbrava (Drumul Vilelor) – or. Codru (Valea Apelor)

Tur – în raza localităţii Dumbrava: str. Drumul Vilelor, str. Durleşti, în raza or. Chişinău: şos. Balcani, str. Liviu Deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. O. Ghibu, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. Eugen Coca, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. M. Kogălniceanu, str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Pan Halippa, str. Ion Inculeţ, str. N. Testemiţeanu, str. Grenoble, în raza or. Codru: str. Costiujeni, str. Valea Apelor;

Retur – în raza oraşului Codru: str. Valea Apelor, str. Costiujeni, în raza or. Chişinău: str. Grenoble, str. N. Testemiţeanu, str. Vl. Korolenko, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. A. Şciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. Eugen Coca, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. O. Ghibu, str. Nicolae H. Costin, str. Liviu Deleanu, şos. Balcani, în raza localităţii Dumbrava: str. Durleşti, str. Drumul Vilelor.

De menţionat că, şi după data de 25 august, în caz de necesitate, ar putea fi operate unele modificări ale itinerarelor rutelor municipale de microbuz, pentru optimizarea prestării serviciului de transportare a călătorilor.

      Articole recomandate