Admiterea la universitate 2012: Locuri şi taxe de studii

Deşi febra examenelor de BAC este în toi, încă 9 mii de elevi aşteaptă „sentinţa” Comisiei de verificare a contestaţiilor, iar aproape fiecare absolvent de liceu sau colegiu visează deja la viaţa de student.

Aproximativ peste zece zile se va da startul „cozilor interminabile” şi îmbulzelii din faţa universităţilor. Venim mai jos cu o scurtă sinteză despre metodologia de admitere pentru anul 2012, cu privire la actele necesare, locurile bugetare alocate de stat şi mărimea taxelor pentru studiile în bază de contract.

Anul acesta pentru sesiunea de admitere statul a prevăzut 20665 de locuri la studii superioare de licenţă, cu 2681mai puţine faţă de anul precedent, şi 7965 de locuri la studii superioare de masterat.

Din numărul total de locuri pentru studiile de licenţă, 6745 sunt cu finanţare bugetară, cu 213 mai puţin faţă de anul trecut. Reducerea a fost motivată de schimbările demografice care au loc şi de faptul că planul de admitere pentru anul 2011 la acest nivel n-a fost îndeplinit. Pentru cetăţenii străini, inclusiv studii superioare integrate şi învăţământ medical şi farmaceutic, au fost aprobate 1075 de locuri, dintre care 350 – buget şi 725 – contract.

Pentru studiile de masterat au fost aprobate 7965 de locuri, dintre care 3410 – cu finanţare bugetară, cu 717 mai mult faţă de anul 2011. De asemenea, 500 de locuri cu destinaţie specială sunt aprobate pentru absolvenţii din raioanele de est ale republicii.

Metodologia de admitere

Admiterea la învăţământul cu frecvenţa la zi şi cu frecvenţă redusă se efectuează în baza diplomelor de bacalaureat (90% din locurile disponibile) sau a diplomelor de studii medii de specialitate, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate. Media de concurs calculată este cea aritmetică simplă a mediei de absolvire şi a anilor de studii, după cum urmează:
MC = 0,2MEA + 0,3MD1 + 0,3MD2 + 0,2MD3, unde:
MC – media de concurs;
MEA – media examenelor de absolvire;
MDi – nota medie la disciplina „i” de concurs din anexa la diploma de BAC.
Candidaţii pot opta la admitere pentru trei specialităţi din acelaşi domeniu de formare profesională sau din domenii diferite. Ca şi anii trecuţi, 20 la sută din numărul de locuri prevăzute pentru înmatriculare sunt specialităţi/domenii de formare profesională în limba rusă.

Documentele necesare pentru înmatriculare

La cerea de înscriere la concurs vor fi anexate: diploma de BAC sau de studii medii, certificatul medical-tip (nr. 086-U), diplomele de gradul I-III, obţinute la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, 6 fotografii, copia şi originalul buletinului de identitate, extrasul din carnetul de muncă (pentru cei angajaţi), copiile buletinelor de identitate ale părinţilor, livretul militar sau de recrut.Cele mai multe locuri de studii bugetare

Pentru prima dată, în planul de admitere cu finanţare bugetară au fost incluse cinci noi specialităţi: Ingineria sudării (UTM – 15 locuri), Ingineria şi tehnologia transportului feroviar (UTM – 15), Securitate informaţională (UTM – 30), Protecţia plantelor (USM – 20), Securitate ecologică (USM – 10).
Cele mai multe locuri cu finanţare bugetară au fost alocate la specialităţile: Medicină generală – 385 de locuri, Limbi şi literaturi – 285, Limbi moderne – 215, Drept -165, Pedagogia învăţământului primar -150, Securitate civică şi ordinea publică – 125, Informatică – 115, Asistenţă socială -105, Inginerie şi management – 100, Tehnologia produselor alimentare – 90, Geografie – 90, Pedagogie preşcolară – 85, Teleradio-comunicaţii – 70 de locuri.

Taxe de studii

ASEM 
Mărimea taxelor de studii pentru locurile în bază de contract variază între 5500 lei pentru specialitatea Statistică, Asistenţă Socială, Administraţie Publică; 7500 lei pentru facultăţile de Turism, Drept, Economie mondială, Finanţe şi Bănci, Contabilitate. Suma contractelor la învăţământul cu frecvenţă redusă variază între 3000 şi 3750 lei.

USM
În total, statul a alocat 1030 de locuri bugetare pentru Universitatea de Stat, dintre care cele mai multe sunt prevăzute la facultăţile: Limbi Străine, Istorie, Psihologie, Litere. Taxele de studii variază între 5500 lei pentru Biologie, Pedagogie, Fizică, Chimie, Litere şi 9000 lei pentru Drept. Specialităţilor economice, cele mai căutate în ultimii ani, li s-a stabilit o taxă de 6500-8000 lei.

UTM
Taxele de studii la Universitatea Tehnică variază între 5500-7750 lei pentru un an de studii. Cele mai „ieftine” specialităţi sunt: Termoenergetica, Electromecanica, Tehnologia construcţiilor de maşini, Ingineria şi managementul calităţii ş.a. Iar cel mai costisitor contract de studii îl vor achita viitorii studenţi de la Arhitectură (7750 lei), Sculptură şi Design interior (7500 lei). Cele două noi specialităţi apărute anul acesta au o taxă de 6750 lei.

USMF
Pentru anul de studii 2012-2013 au fost prevăzute 385 de locuri bugetare la Facultatea de Medicină, 50 – pentru Facultatea sănătate publică, 35 – la Stomatologie şi 30 – la Farmaceutică. Taxele de studii încă nu au fost stabilite. Anul trecut, un student la Facultatea de Medicină a achitat un contract de 17,4 mii lei, la Farmacie – 18,2 mii lei, iar la Stomatologie – 20,3 mii lei.

UASM
La Universitatea Agrară cele mai mici taxe de studii sunt la specialităţile agricole: 4500 lei pentru Ingineria mediului; Protecţia plantelor; Biotehnologii agricole; Horticultură şi Agronomie. Cele mai mari taxe, 7500 lei, sunt percepute pentru studiile la facultăţile: Drept, Contabilitate; Finanţe şi bănci. Cele mai multe locuri bugetare au fost alocate pentru Agronomie (45), Horticultură, Mecanizarea agriculturii (35), Cadastru şi organizarea teritoriului, Zootehnie, Medicină veterinară, Biotehnologii agricole (30).

US Cahul
Statul a planificat 185 de locuri bugetare la Universitatea de Stat din Cahul, dintre care 25 pentru Facultatea de Limba şi Literatura Engleză şi Franceză şi câte 15 locuri la facultăţile: Istorie şi Educaţie Civică, Psihopedagogie, Limba şi Literatura Franceză şi Engleză. Taxele de studii încă nu au fost stabilite.
Cererile de înmatriculare se depun la comisiile de admitere în perioada 16-31 iulie 2012.
Rezultatele vor fi afişate la data de 03 august. Concursul repetat se va organiza în perioada 04-08 august. 

Sursa articolului: Timpul.md
 

      Articole recomandate