Admitere /// La studii în România

Din cele 2 300 de locuri oferite pentru studiile de licenţă, 700 vor fi cu bursă, în timp ce 1600 de studenţi vor studia fără bursă


Duminică, 22 iulie, începe admiterea la studii în România. Circa 46 de universităţi de peste Prut şi-au deschis şi anul acesta uşile pentru absolvenţii liceelor din Republica Moldova. Cu toate acestea, doar 14 universităţi oferă studenţilor oportunitatea de a studia cu bursă, în timp ce la 30 dintre acestea doritorii vor învăţa fără bursă, dar şi fără taxă. Astfel, din cele 2 300 de locuri oferite pentru studiile de licenţă, 700 vor fi cu bursă, în timp ce 1600 de studenţi vor studia fără bursă.

Conform Metodologiei de şcolarizare, făcută publică de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului din România (MECTS), admiterea la studii va avea loc în perioada 22 iulie – 1 august 2012. Doritorii vor putea depune personal dosarul la sediile misiunilor diplomatice ale României din Chişinău, Cahul şi Bălţi, unde vor fi deschise centre de admitere şi vor lucra comisii mixte.

Extensii universitare la Bălţi şi Cahul

Pentru anul universitar 2012 – 2013, MECTS a acordat, la nivel național, un număr de 2 300 de locuri de studii, din care 700 de locuri cu bursă și 1 600 de locuri fără bursă. Din totalul locurilor fără bursă 390 sunt destinate extensiunilor universitare de la Bălți și Cahul.

Cele mai multe burse au fost oferite la Universitatea „Vasile Alecsandri”, din Bacău, 109 locuri. Urmează Universitatea din Petroşani, cu 105 burse. 84 de burse oferă şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, şi 78 de burse Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa. Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi oferă 72 de burse şi 125 de locuri fără taxă şi fără bursă. De menţionat că cele mai multe locuri fără taxă şi fără bursă au fost acordate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi, 195. Astfel, 30 de universităţi, din cele 46, oferă locuri doar fără taxă şi fără bursă, 14 cu bursă şi două oferă atât locuri cu bursă, cât şi fără.

Suceava, Iaşi şi Bistriţa

Pentru absolvenţii gimnaziilor din Republica Moldova sunt puse la dispoziţie 1 581 de burse. Cele mai multe locuri au fost acordate instituţiilor de învăţământ din Suceava – 249, după care urmează Iaşi, cu 184, şi Bacău – cu 114. La polul opus se află Bistriţa, unde a fost alocat un singur loc. Giurgiu şi Tulcea, cu două locuri, şi Deva – cu trei.

Pentru doritorii de a-şi continua studiile la masterat, au fost acordate 350 de locuri, dintre care doar 50 cu bursă, restul, fără taxă şi bursă. Alte 25 de locuri cu bursă au fost subvenţionate pentru ciclul de rezidenţiat. De menţionat că statul român oferă elevilor şi studenţilor din RM o bursă de 65 de Euro, lunar, 75 de Euro pentru masteranzi şi 85 de Euro pentru doctoranzi.

În acelaşi timp, studenţii care vor studia fără taxă şi fără bursă, vor fi cazaţi în internatele şcolare şi căminele studenţeşti, cu finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul MECTS. Bursierii statului român beneficiază de dreptul la asistenţă medicală gratuită. Tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

Un singur dosar

Fiecare candidat depune un singur dosar. Dacă un candidat depune mai multe dosare, va fi eliminat din concurs.

Bursele studenţilor din toate ciclurile de învăţământ se suspendă în cazul repetenţiei pentru anul de învăţământ repetat, urmând ca acestea să poată fi redobândite, în anul de învăţământ următor, după promovarea anului repetat, cu condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei, studenţii care repetă anul vor suporta cheltuielile de şcolarizare. Studenţii care beneficiază de sistemul creditelor universitare transferabile sau sunt înmatriculaţi în anul următor, având aprobarea de a susţine examene din anii anteriori, beneficiază de bursă, dar nu mai mult de durata academică a studiilor.

În cazul în care un student, bursier al statului român, obţine cetăţenia română pe parcursul anilor de studii, va putea să-şi continue studiile ca bursier al statului român, dacă actele de identitate indică domiciliul stabil în străinătate. În cazul în care domiciliul stabil este în România, va putea continua studiile cu taxa în lei.

500 de locuri pentru absolvenţii din România

Absolvenţii de studii liceale din România, cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, se înscriu direct la universităţile din România, care organizează concurs de admitere, pe locurile cu bursă repartizate. În aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Pentru anul universitar 2012 – 2013, a fost acordat, la nivel național, un număr de 500 de locuri de studii, din care 300 de locuri cu bursă și 200 de locuri fără bursă.

Începând cu data de 24 septembrie, pe site-ul MECTS vor fi postate listele candidaţilor declaraţi admişi la studii universitare de licenţă, ca bursieri ai statului român, pe locurile subvenţionate de stat.

În cazul învăţământului liceal, Comisia de admitere va afişa listele finale cu rezultatele admiterii la data de 10 august.

de Jurnal.md

      Articole recomandate